מלאכות קדומות, קליעה - גלית פגוט

קליעה במחטי אורן ועלי דקל