הטבעה באדמה - גלית פגוט

אמנות אקולוגית - אדמה כחומר גלם בסיסי

האדמה היא חומר הגלם הבסיסי בעבודות שלי (בעיקר אדמת טרה רוסה וחמרה).

האדמה מלמדת אותי על תהליך, על איפוק וסבלנות. האדמה מלמדת אותי על עדינות רכות ורגישות, האדמה מלמדת אותי על טבע האדם והסביבה.

האדמה מלמדת אותי על צורך, על חיוניות וצורך בחיוניות. האדמה מלמדת אותי על התמדה נחישות וסיפוק.

האדמה בשבילי היא בית.