פיסול באדמה - גלית פגוט

אמנות אקולוגית - חיבור בין אדמה לאמנות שימושית ונוי