Ecoprint - גלית פגוט

אומנות אקולוגית - חיבורים בין אדמה וטבע באמצעות חומרים טבעיים

כאמנית קיימת בי תחושת שליחות ותשוקה להעביר את החיבור לאדמה ולטבע באמצעות סדנאות יצירה בחומרים טבעיים. האדמה מחברת אותי לטבע, מזכירה לי את האויר הפתוח ומרככת את המרחב הפנימי באיכויות נעימות וחמימות.

את ההשראה לעבודות האדמה אני שואבת מחלון ביתי ומהתבוננות אינסופית בטבע העוטף אותי. לעיתים אלו תמונות נוף ולעיתים פרשנות לצורות המרכיבות אותן. לעיתים מרקם הנוצר מפעולת קליעה ולעיתים עלה קורא לי.